<

 


 

Proiect educational bilateral cu Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Lisesi, Istanbul, Turcia cu tema “Cuvinte comune in limbile română şi turcă”

 

 • S-a desfăşurat:
 • - 2007-2009
 • Grup ţintă: Elevi de liceu din România si Turcia (15-17 ani)
 • Coordonator: Prof. Victoria Hlenschi
 • Obiective:
 • - Cunoaşterea reciprocă a celor două culturi, limbi, sisteme educaţionale şi a unei istorii comune
 • - Dezvoltarea toleranţei şi înţelegerii faţă de alte culturi
 • - Promovarea interculturalităţii si plurilingvismului

 

 

“Eu decid ‘’

 

 • Se desfăşoară:
 • - 2008-2010
 • Grup ţintă (beneficiarii): tineri între 12-18 ani
 • Coordonator:
 • - Prof. Macrea Mioara, Prof. Cismaş Dorina (Lic ‘’O. Ghibu’’) şi Prof Kiss Mariana (Liceul ‘’Victor Babeş’’ Cluj-Napoca)
 • Obiective:
 • - Prevenirea si reducerea consumului de droguri, tutun şi alcool din rândul tinerilor din cele 2 licee implicate în proiect.

 

 

Schimb de elevi între “Lichtenfels” Gymnasium Graz şi Liceul Teoretic “Onisifor Ghibu” din Sibiu. Tema: „Cum să ne păstrăm oraşul curat”

 

 • S-a desfăşurat :
 • - 31.03 – 05.04 2008 la Graz
 • - 14.04 - 19.04 2008 la Sibiu
 • Grup ţintă (beneficiarii):
 • - Elevii claselor a VI- a si a VII-a secţia germană
 • Cordoonator:
 • - Prof. Heltmann Anneliese, prof. Ursula Mărginean
 • Obiective:
 • - Conştientizarea problemei globale, privind protecţia mediului
 • - Identificarea unor modalităţi concrete de protejare a mediului în oraşul nostru
 • - Cunoaşterea unei noi culturi, prin intermediul vizitării celor două oraşe şi ţări

 

Proiect naţional Lumea ca teatru

 

 • S-a desfăşurat:
 • - 2005-2009
 • Grup ţintă (beneficiarii):
 • - elevii şi profesorii de la secţia de teatru a Liceului Teoretic “Onisifor Ghibu” Sibiu şi a Liceului de Muzică „Dinu Lipatti” Bucureşti
 • Cordoonator:
 • - Prof. Lăzăriciu Andreea
 • Obiective:
 • - Folosirea valenţelor educative ale teatrului pentru formarea la elevi a unor deprinderi şi competenţe din domeniul artistic
 • - Dezvoltarea cunoştinţelor, deprinderilor şi priceperilor din domeniul artistic prin intermediul schimbului de experienţa şi a participării la workshop-uri realizate de catre profesorii de specialitate din ambele licee

 

Proiecte eTwinning Going to school in Europe - Schueler sein in Europa – Sistemas educativos en Europa - Sisteme educaţionale în Europa şi Capitale culturale ale Europei

 

 • Se desfăşoară:
 • - 2008-2009
 • Grup ţintă:
 • - Elevi ai claselor IX – XII
 • Coordonator:
 • - Prof. Secăreanu Versavia, prof. Mihai Daniela
 • Obiective: 
 • - Realizarea unor studii comparative între sistemele educaţionale din Germania, Austria, Spania, Portugalia, Italia, Grecia, Lituania şi celelalte ţări partenere prin intermediul platformei online eTwinning.

 

 

Proiect educaţional bilateral cu Berufliche Schule Lampertheim, Germania, cu tema „Tradiţii din perioada sărbătorilor de iarnă în localitate şi şcoală”

 

 • S-a desfăşurat:
 • - Decembrie 2008
 • Grup ţintă:
 • - Elevi ai claselor IX – XII, de religie ortodoxă, catolică şi protestantă
 • Coordonator:
 • - Prof. Heltmann Anneliese, prof. Ursula Mărginean
 • Obiective:  
 • - Educarea elevilor în spiritul aprecierii valorilor multiculturalităţii prin cunoaşterea diversităţii tradiţiilor din perioada sărbătorilor de iarnă la europeni.
 • - Educarea la elevi a atitudinii pozitive faţă de perpetuarea tradiţiilor proprii specifice sărbătorilor de iarnă.

 

Certificatul european de conducere a calculatorului: European Computer Driving Licence (ECDL)

 

 • Se desfăşoară :
 • - din 2004 până în prezent
 • Grup ţintă (beneficiarii) :
 • - toţi elevii şcolilor care deţin abilităţi de utilizare a calculatorului, clasele IX-XII
 • Coordonator:
 • - prof. Monica Avram
 • Obiective
 • - Obţinerea permisului ECDL recunoscut în toate tările Europei
 • - Formarea abilităţilor de operare calculator şi de utilizare a produselor Microsoft Office

 

UK/ Romania Exchange

 

 • S-a desfăşurat:
 • - mai 2004, 2006, 2008
 • Grup ţintă (beneficiarii):
 • - elevi ai liceului nostru; studenţi şi un profesor de la University College Chester
 • Coordonator:
 • - Prof. Victoria Hlenschi
 • Obiective:
 • - Facilitarea comunicării tinerilor din cele două ţări prin workshop-uri, activităţi recreative şi artistice
 • - Explorarea unor teme de interes european precum şi a asemănărilor şi diferenţelor specifice celor două culturi prin intermediul unor activităţi dramatice

 

Proiect interjudeţean Unitate şi diversitate prin arta, cultură şi sport

 

 • S-a desfăşurat :
 • - 2008-2010
 • Grup ţintă (beneficiarii):
 • - elevii şi profesorii Liceului Teoretic “Onisifor Ghibu” Sibiu şi ai Colegiului Naţional “Radu Negru” Făgăraş
 • Cordoonator:
 • - Dir. Prof. Dorin Stoica
 • Obiective:
 • - Largirea orizontului cultural al beneficiarilor prin cunoasterea obiceiurilor, traditiilor, istoriei si culturii locale si nationale.
 • - Folosirea valentelor artistice, sportive si academice in vederea constientizarii importantei cunoasterii istoriei, traditiilor populare, a religiei si necesitatii de a promova adevaratele valori religioase, culturale, artistice si sportive.

 

 

Sesiunea internaţională de referate şi comunicări „Calitate prin inovaţie, creativitate şi eficienţă în procesul educaţional”

 

 • S-a desfăşurat :
 • - în 29.05.2009
 • Grup ţintă (beneficiarii):
 • - Manageri şcolari, inspectori şcolari şi cadre didactice din unităţi şcolare de învăţământ preuniversitar din localitate, judeţ, din ţară şi din şcolile din străinătate, partenere ale liceului în proiecte Comenius sau parteneriate educaţionale bilaterale.
 • Coordonator: Prof. Avram Marcel
 • Obiective :

1. Crearea unui mediu profesional la dimensiunea naţională şi internaţională de schimburi de experienţe pozitive în domeniul cunoaşterii valorilor europene ale educaţiei şi formării.
2. Valorificarea la nivel local, judeţean şi naţional a colaborărilor şcolare internaţionale ale liceului
3. Îmbunătăţirea expertizei cadrelor participanţilor în domeniu şi creşterea impactului asupra calităţii educaţiei şi formării la nivelul şcolii.

 

 

Eco-Şcoala

 

 • S-a desfăşurat :
 • - Februarie 2007 – prezent
 • Grup ţintă (beneficiarii):
 • - 736 elevi ai liceului, clasele I –XII
 • Coodonator:
 • - Prof. Grapă Elena
 • Obiective:
 • - Formarea la elevi a unui comportament şi a unei conduite ecologice
 • Implicarea  elevilor în acţiuni de îngrijire şi protejare a mediului
 • - Asumarea responsabilităţii în îndeplinirea unor sarcini privind valorificarea deşeurilor şi reamenajarea spaţiului verde din jurul şcolii
 • - Dezvoltarea spiritului civic şi a capacităţii de a lua decizii.

 

 

Think.com programme provided by Oracle Education Academy

 

 • Se desfăşoară:
 • - Decembrie 2007-nelimitat
 • Grup ţintă (beneficiarii):
 • - elevii claselor a-IX-a şi a-X-a
 • Coordonator: Prof. Avram Monica
 • Obiective:
 • - Colaborarea cu elevi şi profesori din ţară şi străinătate
 • - Dezvoltarea abilităţilor de comunicare ale elevilor, atât în limba română cât şi în limba engleză
 • - Promovarea acţiunilor desfăşurate în şcoală
 • - Abordarea interdisciplinară a unor teme

 

Europa – casa noastră

 

 • S-a desfăşurat :
 • - în perioada mai 2006 – mai 2008
 • Grup ţintă (beneficiarii):
 • - 110 elevi ai liceului, clasele IX –XII
 • Coodonator:
 • - prof. Dana Arvunescu
 • Obiective:
 • - Diversificarea posibilităţilor elevilor de a cunoaşte direct, prin ce  s-au afirmat în decursul istoriei diferite popoare din Europa şi punerea în valoare prin comparaţie constructivă a valorilor poporului nostru.
 • - Dezvoltarea la elevi a respectului şi toleranţei faţă de specificul economic, cultural, tradiţional, religios şi democratic al altor popoare din Europa.