Accordion Menu Using jQuery

Actualizări:


19. 07. 2024

Vizitaţi secţiunea noutăţi!

PROIECT ERASMUS + "This is my Europe" (T.I.M.E.) 2020-2023

PROIECT ERASMUS +„FROM DIGITAL NA(T)IVE TO DIGITAL NAVIGATORS ” 2018-2020Poiect de parteneriat strategic Erasmus+ KA2, cu nr. 2014-1-FR01-KA201-008545_2

 

 

 

LOCAL FOOD, GLOBAL CHANGE

 
 Liceul Teoretic "O. Ghibu"
Timp de o săptă mână, Liceul Teoretic
View on www.tribuna.roimage

 

Tolerance in the Multicultural Life of 21st Century Europe
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
Toleranţa în viaţa multiculturală a Europei secolului 21
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
Proiect COMENIUS 2011-2013
 
 

 

Şcoli partenere

 

Liceul Teoretic “Onisifor Ghibu” – Sibiu, ROMANIA (coordonator)
Sultangazi Cumhuriyet Anadolu Lisesi – Istanbul, TURKEY
105 General secondary school "Atanas Dalchev“ – Sofia, BULGARIA
Saldus Vakara Vidusskola – Saldus, LATVIA
I Liceum Ogólnokształcące im. Leona Kruczkowskiego – Tychy, POLAND
Istituto di Istruzione Superiore Luigi Einaudi – Sora, ITALY

 

Proiectul este axat pe problema (in)toleranţei şi excluziunii sociale. Temele abordate sunt legate de toleranţă şi excluziunea socială (respect, persoane cu nevoi speciale, aspectul fizic, religie, hărţuirea colegilor de şcoală şi abandonul şcolar).

 

Primul an de proiect: Diferite aspecte ale realităţii (asemănări şi deosebiri între ţările participante, studii ale unor cazuri de excluziune socială din comunitatea locală, obiceiuri alimentare ale tinerilor şi problema obezităţii).

 

Al doilea an de proiect: Diferite probleme sociale prezentate în mass media-comparaţie cu realitatea.

 

Obiectivele proiectului

Facilitarea dialogul intercultural şi a multilingvismului cu scopul promovării înţelegerii, toleranţei şi respectului pentru diversitate în rândul tinerilor.

Conştientizarea şi îmbunătăţirea atitudinilor privind respectarea persoanelor cu diferite culturi, religii, situaţii sociale precum şi a celor cu nevoi speciale.

Pregătirea elevilor pentru nevoile mereu în schimbare ale unei societăţi globale, prin îmbunătăţirea cunoştinţelor în limbi străine şi a competenţelor TIC.

Dezvoltarea gândirii creative şi a abilităţilor artistice ale elevilor.

Îndrumarea elevilor pentru a dobândi obiceiuri alimentare sănătoase.

Analizarea şi găsirea de soluţii pentru diferite cazuri de agresiune şi excludere socială în şcoală şi în comunităţile locale.

Conştientizarea elevilor privind diferenţa între realitate şi imaginile prezentate de mass-media.

Creşterea motivaţiei elevilor pentru învăţare şi înţelegerea importanţei educaţiei formale şi informale.

Sprijinirea elevilor să devină adulţi ai unei societăţi multiculturale incluzive.

 

Activităţi:

 

Realizarea unor chestionare on-line, completarea lor de către toţi participanţii şi analizarea comparativă a rezultatelor.

Realizarea unui minidicţionar cu expresii comune din limba română traduse în engleză.

Realizarea unor prezentări PowerPoint pe diferite teme: aspecte ale oraşului, judeţului, ţării, sistemului educaţional, personalităţi, obiceiurile alimentare.

Realizarea unor studii de caz privind excluziunea socială a unor persoane din comunitate şi găsirea unor soluţii pentru rezolvarea lor.

Analizarea unor materiale din mass media.

Joc de rol despre situaţii din viaţa reală.

Crearea de scenarii, eseuri, scrisori, pagini de jurnal.

 

Întâlniri de proiect:

Ţara

Activităţi specifice întâlnirilor de proiect

Data

Istanbul, Turcia

prezentarea unor personalităţi şi a filosofiei lor de viaţă privind  diferite aspecte ale toleranţei

octombrie 2011

Sora, Italia

obiceiuri alimentare, excluderea socială datorată obezităţii, reguli privind o alimentaţie sănătoasă

februarie 2012

Saldus, Letonia

studiu unui caz de excluziune socială din comunitate, abandonul şcolar şi implicaţiile lui

aprilie 2012

Tychy,

Polonia

toleranţa religioasă, asemănări şi deosebiri între cele 3 religii

octombrie 2012

Sibiu, România

situaţii prezentate în mass media adaptate la realitate

februarie 2013

Sofia, Bulgaria

violenţa în mass media

aprilie-mai 2013

 

Proiect educaţional „Decor, natură, artă” (2011-2012)

 

SCOPUL:  Schimb educativ de elevi şi profesori între Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu”, Sibiu şi Colegiul Naţional de Arte „Dinu Lipatti”, Bucureşti (secţiile de teatru).

TEMA:  Dezvoltarea de abilităţi şi competenţe în specialitate şi lărgirea orizontului de cunoaştere raportat la specificul local pentru elevii de la profilul vocaţional teatru.

PARTENERI:

Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu”, Sibiu

Colegiul Naţional de Arte „Dinu Lipatti”, Bucureşti

Liceul de Artă, Sibiu

 

OBIECTIVE GENERALE:

Realizarea unui schimb de experienţă util pe domeniile specifice secţiei de teatru, integrarea într-un nou mod de viaţă şi asimilarea tradiţiilor şi valorilor locale.

Formarea la elevi a unei atitudini active cu privire la calitatea mediului înconjurător.

ACTIVITĂŢI:

Formarea a două grupuri de câte 15 elevi (un grup de la Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu”, Sibiu şi altul de la Liceul de Muzică „Dinu Lipatti”, Bucureşti) care să realizeze materiale reprezentative pentru liceul în care învaţă şi oraşul în care locuiesc

Vizitarea oraşului gazdă şi participarea la diverse activităţi culturale (spectacole de teatru, expoziţii, etc.);

Instruirea participanţilor cu privire la principiile Teatrului FORUM;

Brainstorming în vederea întocmirii a 2 scenarii;

Împărţirea sarcinilor de lucru;

Crearea decorului, a costumelor de către elevii Liceului de Artă;

Construcţia jocului scenic.


PRODUSE FINALE:

spectacol pus în scenă de elevii participanţi la proiect

expoziţie de afişe PRO NATURA

expoziţie de costume

CD/DVD (poze, filmări din timpul repetiţiilor, spectacolului, etc.)

pliante

panou informativ

 

PROIECT EDUCAŢIONAL EUROPEAN BILATERAL
NOI ŞI EUROPA –“ EUROACTIV!” (2011-2012)

 

SCOPUL:

Schimb educativ de elevi şi profesori între Spania şi România.

Finalizarea şi diseminarea activităţilor de proiect eTwinning “Let’s Have a Greener Future!”(an şcolar 2010-2011)

 

TEMA: Păstrarea unui mediu curat

 

DURATA DE DESFĂŞURARE: 1 an şcolar(2011/2012)

 

OBIECTIVE GENERALE:

1. Educaţia civică a elevilor în sprijinul normelor şi regulilor Constituţiei europene, al dreptului european şi al democraţiei europene.

2. Educarea elevilor în sprijinul respectului şi toleranţei faţă de diversitatea rasială, religioasă şi tradiţiile popoarelor Euopei

3. Formarea la elevi a unei atitudini active faţă de marile probleme legate de calitatea mediului şi a vieţii, faţă de ameninţările evidente ale încălzirii globale şi acumulările de deşeuri.

4. Dezvoltarea abilităţilor practice ale elevilor şi cadrelor didactice de comunicare în limbi străine si de promovare a limbii române ca limbă europeană de origine latină.

5. Creşterea calităţii mediului educaţional al şcolii prin integrarea experienţelor reciproce în domeniul învăţării eficiente, al predării cu ajutorul metodelor şi tehnologiilor de mare randament şi al organizării, desfăşurării şi valorificării activităţiilor extraşcolare.

6. Creşterea prestigiului liceului şi implicit al învăţământului sibian în mediul partenerial european ce urmează a fi dezvoltat.

 

OBIECTIVE SPECIFICE:

1. Cunoaşterea specificului diverselor domenii (lingvistic, educativ, cultural) din cele două ţări.

2. Diversificarea posibilităţiilor elevilor de a învăţa despre cultura, limba şi sistemul e ducaţional ale celor două ţări.

3. Dezvoltarea la elevi a respectului şi toleranţei faţă de cultură, tradiţiile şi religia altor popoare.

4. Promovarea conceptelor de plurilingvism şi multiculturalitate şi încurajarea dialogului intelectual.

5. Formarea la elevi a unei atitudini active faţă de marile probleme legate de calitatea mediului.

 

ACTIVITĂŢI:

1. Formarea unui grup de 12-15 elevi care să realizeze un material reprezentativ pentru liceul în care învaţă şi oraşul în care locuiesc.

2. Primirea grupului de elevi şi profesori din Spania şi cazarea lor în familiile elevilor liceului: noiembrie 2011.

3. Vizitarea şcolii partenere din Spania- mai 2012.

4. Realizarea unui CD/DVD şi a unui pliant cu imagini din ţara parteneră.

5. Realizarea unui pliant şi a unui panou informativ/ sau a unei prezentari power point cu imagini din timpul derulării proiectului.

6. Realizarea unui website cu activităţile de proiect/site-ul şcolii.

 

GRUP ŢINTĂ:

15 elevi ai Liceului „Onisifor Ghibu”, Sibiu

15 elevi ai Liceului IES Pedro Cerrada, Zaragoza, Spania.

Cadre didactice ale celor două licee.


 

PARTENERI:

Liceul IES Pedro Cerrada, Zaragoza, Spain

Consiliul reprezentativ al părinților

ALOGS - Asociaţia Liceului Onisifor Ghibu Sibiu

 

PRODUSE FINALE:

CD/DVD si album foto

expoziţie produse rezultate in urma proiectului eTwinning Let’s Have

a Greener Future! (colaje)- an şcolar 2010-2011.

website cu activităţile proiectului/sau pe site-ul şcolii.

 

EVALUARE:

mese rotunde-discuţii

chestionare

 

DISEMINARE:  

întalniri cu alţi profesori şi elevi din liceu, discuţii, împartaşirea impresiilor

articole în mass-media

expoziţie

website-ul liceului