Accordion Menu Using jQuery

Actualizări:


19. 07. 2024

Vizitaţi secţiunea noutăţi!

VIZIUNEA ŞCOLII

 

Şcoala trebuie în primul rând să ne înveţe cum să învăţăm, să ne înveţe bucuria lucrului bine făcut şi emoţia creaţiei, să ne înveţe să iubim ceea ce facem şi să ne ajute să descoperim ceea ce ne-ar place să facem. Un învăţământ viu, care satisface atât psihicul cât şi intelectul, îl ajută pe om să înfrunte una dintre cele mai importante probleme ale vieţii: ce să facă cu el însuşi.

 

MISIUNEA ŞCOLII

 

Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” Sibiu îşi asumă următoarea misiune:


 Integrarea instituţiei în spaţiul european al învăţământului preuniversitar;

 Creşterea continuă a calităţii actului didactic;

 Formarea de abilităţi intelectuale şi practice pentru elevi în concordanţă cu cerinţele actuale ale pieţii muncii;

 Introducerea unui sistem îmbunătăţit de evaluare şi autoevaluare a calităţii activităţii didactice, participarea la programe de asigurarea calităţii în educaţie;

 Diversificarea surselor de finanţare;

 Continuarea investiţiilor referitoare la dezvoltarea bazei materiale a instituţiei;

 Deschiderea accentuată spre mediul cultural şi socio-economic;